Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Nicholas Ye

Số điện thoại : 18673307102

Free call
Dây chuyền sản xuất

Dây chuyền sản xuất:

 

TAKUMI JAPAN AUTO PARTS CO.,LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy 0

 

TAKUMI JAPAN AUTO PARTS CO.,LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy 1

 

TAKUMI JAPAN AUTO PARTS CO.,LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy 2

 

TAKUMI JAPAN AUTO PARTS CO.,LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy 3

 

TAKUMI JAPAN AUTO PARTS CO.,LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy 4

 

 

 

 

 

 

 

OEM/ODM

Khách hàng OE chính

 

TAKUMI JAPAN AUTO PARTS CO.,LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy 0

Nghiên cứu và phát triển

TAKUMI JAPAN AUTO PARTS CO.,LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy 0

 

TAKUMI JAPAN AUTO PARTS CO.,LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy 1

 

TAKUMI JAPAN AUTO PARTS CO.,LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy 2

 

TAKUMI JAPAN AUTO PARTS CO.,LTD. dây chuyền sản xuất nhà máy 3

 

Hãy liên lạc với chúng tôi

Nhập tin nhắn của bạn

nicholas@takumijap.com
18673307102
Nicholasye275
86-18673307102